Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn har vi vært siden 2010: Virksomheten har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Dette er dokumentert ved et eget miljøfyrtårnsertifikat som er påført gyldighetsperiode. Barnehagen skal i tillegg dokumentere virksomhetens konkrete miljøprestasjoner i en årlig miljørapport.